Niniejsza strona korzysta z plików cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jej zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.
Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Polityka prywatności. Możesz także zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Informujemy, że nasz projekt zakończył się 30 kwietnia 2016 roku.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za ich wkład!

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzania naszej strony,

fanpage’a na Facebooku i

kontaktu z Partnerami projektu.

Czy faktycznie nasze codzienne działania mają wyraźny wpływ na jakość naszego środowiska? Dlaczego mamy oszczędzać wodę i energię elektryczną? Te i wiele innych pytań zadajemy naszym ekspertom, by zrozumieć, dlaczego ekologia jest tak ważna.

więcej >

Coraz więcej firm w Polsce staje się pro-ekologicznymi. Po części z powodu wprowadzanego prawa. Jest tez wiele firm, których misją jest dbanie o środowisko. Czym różnią się firmy ekologiczne od tzw. Standardowych? To temat rzeka, dlatego postanowiliśmy pytać o to przedsiębiorców z poszczególnych branż.

więcej >

Eko-prawo to dynamicznie rozwijająca się dziedzina prawa. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej zostaliśmy zobowiązani do wdrożenia prawa wspólnotowego z obszaru ekologii. Będziemy przypominać, jakie przepisy obowiązują przedsiębiorców z sektora MŚP i jakie nowe rozporządzenia wchodzą w życie.

więcej >

Nowe, ciekawe artykuły w zakładce "Polecamy"

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi artykułami o tematyce ekologii w firmie, czyli jak...

więcej >

W listopadzie odbyły się pierwsze warsztaty w ramach projektu „3xśrodowisko”. Warsztaty zostały przeprowadzone przez REFA Wielkopolska, a prowadziła je p. Marzena Bilińska-Fiałkowska. Warsztaty te były skierowane do firm z branży usług osobistych, czyli salonów fryzjerskich i kosmetycznych.

więcej >

Chce­my dzie­lić się z Pań­stwem wie­dzą i doś­wiad­cze­nia­mi zdo­by­ty­mi przez róż­ne or­ga­ni­za­cje pod­czas re­a­li­za­cji pro­jek­tów zwią­za­nych z e­ko­lo­gią w fir­mie, zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­jem i pro­wa­dze­niem od­po­wie­dzial­ne­go biz­ne­su. W tej sek­cji moż­na zna­leźć ra­por­ty, za­pi­sy praw­ne o­raz lin­ki do stron klu­czo­wych in­sty­tu­cji.

więcej >

Facebook